Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

PHỤ LỤC I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– …., ngày … tháng … năm……… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tôi là…

Details

Hồ sơ pháp lý công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ pháp lý công ty TNHH 2 thành viên        Đảm bảo yếu tố pháp lý trong tiến trình thành lập công ty là điều tiên quyết mà các trình tự, thủ tục Luật Sio luôn đảm bảo. Vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp nội dung hồ sơ pháp lý khi thành lập…

Details

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——— DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN   (Doanh nghiệp lưu ý: Dự thảo điều lệ này…

Details

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Thủ tục mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và những lưu ý đối với doanh nghiệp Công ty bạn ở một tỉnh khác Hà Nội, với chiến lược phát triển của mình, bạn chọn giải pháp mở văn phòng đại diện tại Hà Nội – một trong những trung tâm kinh tế lớn…

Details

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 2020

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 2020          Thành lập công ty không phải là việc làm đơn giản nếu như bạn là một người lần đầu tiếp cận với những thủ tục này. Khi lựa chọn thành lập công ty cổ phần, bản sẽ cảm thấy thật đơn giản và nhanh chóng…

Details

Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh mới

Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh mới Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.…

Details

Thủ tục mở văn phòng đại diện công ty TNHH

Thủ tục mở văn phòng đại diện công ty TNHH Nắm vững các thủ tục cần thiết khi mở văn phòng đại diện công ty TNHH sẽ giúp bạn tự tin thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật. Luật Sio cung cấp đầy đủ thông tin thủ tục thành lập văn…

Details

Thủ thục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

Thủ thục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh Thành lập Văn phòng đại diện khách tỉnh, là một lối đi mới trong việc mở rộng thị trường kinh doanh, khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp. Bạn đang có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện, Luật Sio sẽ hỗ trợ…

Details

Thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân tự đứng ra làm chủ và chịu trách nhiệm với pháp luật về mọi hoạt động cũng như tài sản của doanh nghiệp. Vì tính đơn giản nên những năm qua, Luật Sio…

Details

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì? Các bạn có biết, ở Việt Nạm doanh nghiệp tư nhân là loại hình kinh doanh khá phổ biến. Vậy thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì mà lại được lựa chọn phổ biến như vậy? Luật Sio sẽ cùng bạn tìm hiểu những ưu điểm…

Details